• 1100W pro audio power amplifier ຈັບຄູ່ກັບລໍາໂພງ 15 ນິ້ວຄູ່

    E-48 1100W pro audio power amplifier high power amplifier match for dual 15-inch speaker

    ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແບບມືອາຊີບຊຸດ E ລຸ້ນຫຼ້າສຸດຂອງ TRS ແມ່ນໃຊ້ງານງ່າຍ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເຮັດວຽກ, ຄຸ້ມຄ່າ, ແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.ພວກມັນຖືກອອກແບບເພື່ອໃຊ້ໃນຫ້ອງຄາລາໂອເກະ, ການຂະຫຍາຍພາສາ, ການສະແດງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ, ການກ່າວຄຳປາໄສໃນຫ້ອງປະຊຸມ ແລະໃນໂອກາດອື່ນໆ.