• 15-inch two-way full-range stage monitor speaker active speaker system

    M SERIES 15-inch two-way full-range stage monitor ລະບົບ ລຳ ໂພງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ

    M Series ເປັນລໍາໂພງຕິດຕາມກວດກາຄວາມຖີ່ສອງທາງແບບ 12-inch ຫຼື 15-inch coaxial ທີ່ມີຄອມພິວເຕີຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວແບ່ງຄວາມຖີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການແບ່ງສຽງແລະຄວບຄຸມຄວາມເທົ່າທຽມກັນ.

    ເຄື່ອງ tweeter ຮັບຮອງເອົາ diaphragm ໂລຫະ 3 ນິ້ວ, ເຊິ່ງມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະສະຫວ່າງຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ສູງ. ດ້ວຍ ໜ່ວຍ woofer ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ມັນມີຄວາມແຮງໃນການຄາດຄະເນທີ່ດີເລີດແລະລະດັບແຟັກ.